Skapa av strandfynd

image
Tillsammans med min kollega Ingrid Sandberg erbjuder jag denna aktivitet till skolor(se under skolbesök)
och till föreningar, bibliotek, kommuner etc som en helgkurs eller lov-verkstad.

Vi skapar konst av strandfynd som pinnar, stenar, snäckor och drivved.
Även plast och andra upphittade saker kan användas. Vad det kan bli?
Skulpturer, mobiler, tavlor mm.
Vi pratar också om hur havet påverkar oss människor och om hur vi
påverkar havet.

Denna verkstad kan föregås av materialjakt på närbelägen strand.
Vi tar annars med material att skapa av.

Allåldersaktivitet för barn, föräldrar, mor-och farföräldrar på helg eller lov.

förslag på max antal deltagare: 24 st eller något fler beroende på lokal
Tid: 190 minuter (2 ½ timme)
Kostnad: 4.500 kr per ledare = 9.000 kr (+moms 25%)
1 timme strandletning med bägge ledarna = 3.000kr(+ moms 25%)
Material 500 kr (+moms 25%)
Reseersättning 18.50 kr/mil

Hemsida
Ingrid Sandberg
www.insan.fotosidan.se