Kurser

Om kurser

"Akvarell för nybörjare", "Teckna och måla havets djur", "Teckna och måla träd", "Teckna och måla med trädgården som inspiration" är några av de kurser jag då och då ordnar i egen regi.
Det ska vara kul att måla och teckna. Jag försöker ta in lek och färgexperiment i mina kurser, samt övningar för att träna seendet. Genom att prata om de bilder vi gör på kursen utvecklar man också sitt seende och idéer för hur man kan gå tillväga.
Aktuella kurser sommaren 2022;

Måla akvarell och yoga 3 juli
pdf ../pdf/målaakvarellochyoga_3 juli.pdf

Teckna och måla i Tronebackens skog 4+5 juli
[pdf=../pdf/tecknamålaTr_kurser../pdf/tecknamålaTr_kurser21apr.pdf[/pdf]

Teckna, måla, skriv. Eftermiddagskurs för 11 år och uppåt
pdf ../pdf/senasteKURS11ÅRTronebacken22.pdf

Vill du få information om när jag har kurser över mail,
så maila mig på mail@annikarockstrom.se