Berättarföreställningar att boka

Sälskinnet
är en gammal folksaga, som berättas över hela norra halvklotet. Det är en berättelse om ensamhet och kärlek, avsked och längtan och om att vistas i en annan värld.
Den tar ca 20 minuter att berätta. Passar alla åldrar från fem år och upp till hundra år.

Berättelser om träd och skog
Jag håller på och utforskar det här temat mer, och tar gärna emot något uppdrag som knyter an till det.
En berättelse som jag själv gillar är "Gluskabi och den magiska väskan" från Abenaki-indianerna i Nordamerika.